Stichting dr. F.C. KAMMA steunt kansarme meisjes in West-Papua, Indonesië.

Er zijn twee internaten (asrama's) gebouwd, in Sorong (2000) en Waigeo (2010). Deze geven Papuase meisjes uit het binnenland en van de eilanden voor de kust van Sorong de kans om voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs te volgen. Voor enkelen is ook een universitaire studie mogelijk. Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling van de Papua's. Daarom is er ook een studiefonds opgericht, het Studiefonds Rie Kamma.


Sorong Waisai

Het project

De noodzaak van internaten

Een internaat om te wonen, te eten, te slapen, maar vooral een plaats om te leren voor jezelf te zorgen en om begeleiding te krijgen op de weg naar volwassenheid. Dat is waar het project van de Stichting dr. F.C. Kamma voor staat. Kinderen uit de buitendistricten rondom de stad Sorong, het schiereiland Kepala Burung (de Vogelkop) en de Raja Ampat-eilanden in West-Papua, Indonesië, zijn voor voortgezet onderwijs aangewezen op de stad Sorong. De stichting die in Sorong werkt als zelfstandige organisatie met lokale krachten, helpt sinds 1991 scholieren en studenten aan studiebeurzen voor het volgen van onderwijs. Door de stijging van de kosten en het gebrek aan onderdak nam de stroom schoolzoekers naar Sorong af. Om onderwijs te kunnen volgen hebben de jongeren onderdak nodig. Enkele kinderen hebben familieleden in of nabij de stad, de meeste kinderen hebben dat echter niet. Kinderen, jongeren, trekken naar de stad, zwerven wat rond, bivakkeren op het strand en haken na korte tijd weer af. Een deel gaat terug naar hun kampong (dorp). Voor het deel dat blijft is de kans op verpaupering groot. Om de kinderen uit de kleine dorpjes voor dit alles te behoeden, is actie nodig.

In 1991 besloten enkele oud-leerlingen van de zendings-jongensvervolgschool te Saoka bij Sorong tot de oprichting van een christelijk internaat voor meisjes uit de buitendistricten rondom Sorong.
Daartoe richtten zij in 1992 Stichting dr. F.C. Kamma op.

Het werk van de stichting bestond aanvankelijk uit het ter beschikking stellen van studiebeurzen aan Papuase meisjes die vervolgonderwijs in de stad wilden volgen. Meerdere malen zagen de initiatiefnemers jonge vrouwen en mannen in hun studie mislukken. Zij hadden na schooltijd geen rustige plek voor studie.

Sorong-Malanu

Toen is in 1991-1992 het idee geboren voor de bouw van een internaat. Het is aan het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers in Sorong te danken dat de eerste fase van het internaat in Sorong-Malanu gebouwd is. Zij hebben de leden van de werkgroep van de Stichting dr. F.C. Kamma en de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) kunnen overtuigen van de noodzaak van de bouw van het internaat. In 1999 werden de fundamenten gelegd en in maart 2000 kon de eerste helft van het internaat worden geopend, er konden acht meisjes wonen. In 2002 was
de tweede helft afgebouwd en uiteindelijk woonden er in 2007 zestig meisjes.

Vanuit deze internaten kunnen de meisjes de vervolgscholen in Sorong en Waigeo en de beroepsopleidingen in Sorong volgen. Zo kunnen zij bijdragen aan de vorming van een middenkader vanuit de oorspronkelijke bevolking, die als minderheid behandeld wordt. Het Papua bestuur zorgt voor een sluitende exploitatie uit de bijdragen van de familie van de meisjes, de kerken en de plaatselijke overheid. Basiskenmerk is: vraag van de bevolking; bouw in fasen door de bevolking; zelf exploitabel. Stichting Meisjesinternaat FIADURU te Waisai op het eiland Waigeo, Raja Ampat , diende een verzoek bij ons in om hen te helpen bij de bouw van een meisjesinternaat. Door plaatselijke bewoners werd een stuk grond van vijf hectare beschikbaar gesteld. De regent van de Raja Ampat drs. M. Wanma en de voorzitter van de Klassis van de GKI Raja Ampat-Noord hebben de oprichting en bouw van een meisjesinternaat van harte aanbevolen.

Waisai, Raja Ampat

De Stichting Meisjesinternaat FIADURU te Waisai op het eiland Waigeo, Raja Ampat , diende een verzoek bij ons in om hen te helpen bij de bouw van een meisjesinternaat. Door plaatselijken bewoners werd een stuk grond van vijf hectare beschikbaar gesteld. De regent van de Raja Ampat drs. M. Wanma en de voorzitter van de Klassis van de GKI Raja Ampat-Noord hebben de oprichting en bouw van een meisjesinternaat van harte aanbevolen.  Het vervolgonderwijs is in de grotere steden van de regentschappen gevestigd. In het regentschap Raja Ampat, gelegen 100 km ten noordwesten van Sorong, zijn deze opleidingen gevestigd in de nieuwgebouwde hoofdstad Waisai. De afstand naar Waisai is voor veel meisjes te groot: ze moeten één of meerdere dagen varen of heel ver lopen om de scholen te bereiken. De Stichting Fiaduru, gevestigd te Waisai, heeft zich ten doel gesteld om de meisjes die een verdere studie willen volgen in een internaat onderdak te verlenen. Zonder internaat zouden deze meisjes in hun dorp (kampong) gebleven zijn. Dan worden ze vaak al op zeer jonge leeftijd door hun ouders uitgehuwelijkt.

Volgens planning werd het internaat in drie fasen gebouwd. Stichting dr. F.C. Kamma Nederland zette zich in door de noden van deze meisjes onder de aandacht te brengen van scholen, vrouwengroepen, kerken. grote banken en stichtingen in heel Nederland. Na vele voorbereidingen begon Daan Mambrasar, de uitvoerder van de bouw van het meisjesinternaat, met het werk. Het internaat ligt aan de weg die evenwijdig loopt met het strand. Aan de rechterkant van de weg ligt een strook van ongeveer 200 meter met mangroven, klapper (kokos)- en sagobomen. Deze strook grenst weer aan de Straat (Selat) van Dampir. Deze scheidt  Waigeo van het vaste land van West-Papua. In september 2009 was het gebouw klaar en in 2010 namen twaalf meisjes hun intrek in het internaat.

Vanuit deze internaten kunnen de meisjes naar vervolgscholen in Sorong en Waisai en de naar beroepsopleidingen in Sorong. Zo kunnen zij bijdragen aan de vorming van een middenkader vanuit de oorspronkelijke bevolking die als minderheid wordt behandeld. Het Papua-bestuur zorgt voor een sluitende exploitatie door de bijdragen van de familie van de meisjes, de kerken en de plaatselijke overheid. Basiskenmerk is: vraag van de bevolking; bouw in fasen door de bevolking; zelf exploitabel.

Huidige situatie:

Sorong-Malanu: Internaat dr. F.C. Kamma in Sorong-Malanu is zelfstandig onder leiding van de Evangelisch Christelijke Kerk (GKI) Sorong.

Waisai, Raja Ampat: Internaat de Meeuw, stichting Fiadura onder leiding van het Regionaal Bestuur (PEMDA) in Waisai.